Az ingatlanokat árintő fontosabb jogszabályok jegyzéke

Az ingatlanokat árintő fontosabb jogszabályok jegyzéke

1959. év IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
62/1999 (VII.21.) FVM rendelet a földhivatalokról
85/2000 (XI.8.) FVM rendelet a telekalakításról
1997. évi CXLI. tv. az ingatlan-nyilvántartásról, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelettel
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. végrehajtásáról
118/2005. (XII. 19.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról
41/2002. (V. 14.) FVM rendelet az egyes, a számítógépes adatbázisból történő lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási adatok igazgatási szolgáltatási díjáról és az adatátviteli vonalon történő adatszolgáltatásról
1998. évi XI. tv. az ügyvédekről
32/2003 (VIII.22.) IM rendelet a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről
1998. 53/2005. (VI. 4.) OGY határozat az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről
2003. évi CXXXIII. tv. a társasházakról
156/2005. (VIII. 15.) Kormány rendelet a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
1990. évi XCIII. tv. az illetékekről
40/2001. (XI. 7.) PM rendelet az illeték megállapításának mellőzéséről
18/2000. (V. 9.) PM rendelet az új illetékbélyegek forgalomba hozataláról
32/1999. (XII. 22.) PM rendelet az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről
1993. évi LXXVIII. tv. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
4/1971. (II. 8.) Korm. rendelet a lakbér-hozzájárulásról
1997. évi XXX. tv. a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről
12/2001. (I.31.) Korm. rendelet a lakáscélú támogatásokról
4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól
11/2005. (I. 26.) Korm. Rendelet egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről
39/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakáscélú munkáltatói támogatásról
25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről
1996. évi CXIII. tv. a lakástakarék-pénztárakról
215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról
47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet a lakástakarék-pénztár általános szerződéses feltételeiről
1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
181/2003. (XI. 5.) Kormány rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról 158/1997. (IX. 26.) Kormány rendelet az építési műszaki ellenőrzési tevékenységről
51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról
135/2005. (VII. 14.) Kormány rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról
135/2003 (VIII.29.) Korm. rendelet az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalról
2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról
1988. évi XXIV. tv. a külföldiek magyarországi befektetéseiről
7/1996 (I.18.) Korm rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről
20/1999. (II. 5.) Kormány rendelet az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről


Azonosító:
Település:
Típus:
Státusz:
Eladó / bérbeadó:
Alapterület m2:
Szobák száma:
Telek méret m2:
Ár (Ft):
Eladná ingatlanát vagy éppen egy konkrét ingatlant keres?

Mi tudjuk a megoldást!