Külföldiek ingatlanszerzése (nem EU)

Külföldiek ingatlanszerzése (nem EU)

Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséhez - abban a körben, ahol a jogszabály nem zárja ki a megszerzés lehetőségét, pl.: mezőgazdasági területek - a szerzéshez az ingatlan fekvése szerinti Közigazgatási Hivatal engedélyére van szükség.

A Termőföldnek és védett természeti területnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogának külföldi jogi vagy természetes személy általi - öröklésen kívüli - megszerzéséhez szükséges engedélyt az illetékes fővárosi, illetőleg megyei közigazgatási hivatal vezetője akkor adhatja meg, ha az önkormányzati vagy egyéb közérdeket nem sért.

Az ingatlanszerzést engedélyezni kell, ha az önkormányzati vagy egyéb közérdeket nem sért, és
a) a külföldi bevándorlási engedélyt kapott, vagy
b) a külföldi ingatlanának tulajdonjogát a kisajátításról szóló jogszabály alapján szerezték meg, vagy
c) a külföldi a tulajdonában lévő belföldi ingatlant másik belföldi ingatlanra cseréli, vagy
d) a tulajdonszerzés célja közös tulajdon megszüntetése, vagy
e) a külföldi ajándékozás útján szerez belföldi ingatlant, vagy
f) a külföldi munkavégzés céljából igazoltan legalább öt éve életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik.

A hivatal vezetője abban a kérdésben, hogy az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket, az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének nyilatkozatát kéri, s annak figyelembevételével megtagadhatja az engedély kiadását.

Az engedély megtagadható, ha a külföldi honossága szerinti állam nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem biztosít a magyar állampolgároknak, illetőleg a magyar jogi személyeknek a belföldiekkel azonos elbírálást. A nemzetközi szerződés vagy a viszonosság fennállásáról a Külügyminisztérium nyilatkozata az irányadó.

Műemlék vagy műemlék jellegű, valamint védett régészeti és történeti jelentőségű ingatlan, továbbá a védett természeti területen fekvő épület tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos eljárásban az ingatlan védettsége szerint illetékes hatósági szakhatóságként működik közre.

A devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény szerint devizabelföldi csak közeli hozzátartozói [Ptk. 685. § b) pont] körön belül ajándékozhat belföldi ingatlanra vonatkozó tulajdonjogot kül
Külföldiek ingatlanszerzéséhez szükséges engedély illetéke
Ingatlan tulajdonjogának a külön jogszabály szerinti külföldi jogi vagy természetes személy általi megszerzéséhez szükséges engedély iránt kezdeményezett eljárásért - ingatlanonként - 50 000 forint illetéket kell fizetni. Azon külföldi természetes személy, aki Magyarország területére állandó letelepedési engedéllyel rendelkezik és a magyar állampolgárság megszerzését kezdeményezte, lakástulajdonának megszerzéséhez


Azonosító:
Település:
Típus:
Státusz:
Eladó / bérbeadó:
Alapterület m2:
Szobák száma:
Telek méret m2:
Ár (Ft):
Eladná ingatlanát vagy éppen egy konkrét ingatlant keres?

Mi tudjuk a megoldást!